לעיתים הציור הוא פרח שגדל בחוץ או בנפש פנימה...

 

 

להגדלה ולדפדוף, מוזמנים ללחוץ על הציור