לעיתים הציור הוא נוף המצוי בחוץ או בפנים...

 

 

להגדלה ולדפדוף, מוזמנים ללחוץ על הציור