הציורים מצויירים על ניירות בריסטול עבים וניתנים למסגור