לעיתים הציור הוא שמחה מתפרצת, זעקה, כאב, כמיהה או חיפוש...