"משהו ממני עובר הלאה ביחד עם ציוריי... מקפידה לבדוק, להתאים ולהתעדכן בשלומם גם כשהם עוברים ממני למשכנם החדש, שהרי הם פרי בטני, רגשותיי והגיגי..."