ככל שהסגר התעצם, אני ציירתי יותר נופים...
הם ערבבו בין החוץ לפנים, בין הכמיהה לחופש ולמרחבים אל מול רגשות המחנק והסגר, בין התקווה ליאוש, הם מעט פרועים ושרוטים, נופי נפשי באותם ימים...