התהוות

התהוות

מצולות

מצולות

התעוררות

התעוררות

אש ומים

אש ומים

בראשית

בראשית

חופש

חופש

חגים

חגים

רבדים

רבדים

בריאה

בריאה

אבסטרקט כחול

אבסטרקט כחול

ממעמקים

ממעמקים

פנטזיה

פנטזיה

אבסטרקט צבעוני

אבסטרקט צבעוני

סתיו 2

סתיו 2

שלוליות 2

שלוליות 2

חורף

חורף

הפלגה

הפלגה

מדבר

מדבר

אורות

אורות

חוץ ופנים

חוץ ופנים

אגם

אגם

ירוק 2

ירוק 2

מופשט כתום 10

מופשט כתום 10

אבסטרקט צבעוני 2

אבסטרקט צבעוני 2

חגגית צבעים

חגגית צבעים

מופשט כתום 2

מופשט כתום 2

לידה

לידה

חגיגית קיץ

חגיגית קיץ

אבסטרקט כתום 1

אבסטרקט כתום 1

קשת צבעים

קשת צבעים

אש

אש

סערה

סערה

פרדס

פרדס

 כחול 4

כחול 4

אבסטרקט צבעוני 3

אבסטרקט צבעוני 3

אבסטרקט אביבי

אבסטרקט אביבי

נקודות צבעוניות

נקודות צבעוניות

כחול 20

כחול 20