חורף באויר

חורף באויר

אור

אור

שמחה

שמחה

מעוף 2

מעוף 2

רוח חדשה

רוח חדשה

ראשית פריחה

ראשית פריחה

חלום

חלום

נוף (ש)מיימי

נוף (ש)מיימי

שפע

שפע

חלונות

חלונות

תפילה

תפילה

מפלי ברכה

מפלי ברכה

חורף

חורף

נגיעות

נגיעות

אדמה ו(ש)מים

אדמה ו(ש)מים

חלום 2

חלום 2