2010, תצוגת יחיד ב-OPEN SPACE, המרכז לעיצוב הבית, מודיעין