2011, "השקט שאחרי הסערה", תערוכת יחיד, גלריית הכל במסגרת