לעיתים הציור הוא זריחה, ים או תל, שמצויים בחוץ או בנפש...