לעיתים הציור הוא זריחה, ים או תל, שמצויים בחוץ או בנפש...

 

 

להגדלה ולדפדוף, מוזמנים ללחוץ על הציור