לעיתים הציור הוא זריחה, ים או תל, שמצויים בחוץ או בנפש...

 

 

לחצו על הציורים כדי לראותם בהגדלה ובאופן מלא